Kosten

Verzekerde zorg
Om voor vergoeding van uw kosten in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.
Deze moet gedateerd zijn vóór de eerste afspraak en een vermoedelijke diagnose van de huisarts bevatten. De psycholoog zal eerst een intake met u doen en onderzoeken of er een DSM-V diagnose gesteld kan worden. Constateert de psycholoog dat er sprake is van een DSM-V stoornis die binnen de verzekerde Generalistische Basis GGZ behandeld mag worden, dan wordt u op basis van uw klachten één van de door de overheid vastgesteld producten aangeboden: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de stoornis. Per product bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten.


Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp voldoende die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden.

2021: De praktijk heeft een contract met zorgverzekeraar DSW, Stad Holland, ASR, Aevitae, Ditzo, De Amersfoortse, Twente Zorgverzekeraar; Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO, Interpolis, Aevitae, De Friesland; Caresq, Promovendum, Besured, National Academic en AON.

Onverzekerde zorg
Als u op grond van uw klachten besloten heeft zelf psychologische zorg te zoeken zonder verwijzing van de huisarts (bijvoorbeeld omdat u liever geen ‘psychische stoornis’ in uw CV wilt hebben), of de psycholoog constateert geen stoornis volgens DSM-V, dan valt de behandeling onder de zogenaamde ‘onverzekerde zorg’ (OVP). U betaalt dan zelf de rekening. Het tarief daarvoor bedraagt met ingang van 1 januari 2021 €95,- per gesprek.

Restitutiezorg
Deze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De psycholoog die geen contract tekent met de zorgverzekeraars, voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteert de psycholoog de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zoals besloten in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg). De psycholoog bepaalt in samenspraak met de cliënt de behandelkeuzes en de werkinhoud. Omdat de psycholoog geen contract met de zorgverzekeraar heeft, kan zij niet worden verplicht de inhoud van dossiers of administratie te tonen aan een zorgverzekeraar. Dit heeft gevolgen voor de declaratie. Een psycholoog met een contract mag direct en digitaal bij de zorgverzekeraar declareren. Een psycholoog zonder contract mag niet digitaal declareren. De psycholoog stuurt de factuur daarom naar de cliënt. De cliënt dient de factuur dan zelf in bij zijn zorgverzekeraar. Als de cliënt door de zorgverzekeraar niet alles vergoed krijgt, betaalt hij het restant van de factuur zelf.

U bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling. Kijkt u alstublieft uw polis goed na, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

Eigen risico
Iedereen vanaf 18 jaar dient rekening te houden met het eigen risico. In 2021 gaat het om €385,-.

Bel tijdig af
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft uiterlijk 24 uur van tevoren af. Afspraken die te laat worden afgezegd of gesprekken waarop u niet verschijnt, moet u zelf betalen. U ontvangt hiervoor een rekening van €50,- per consult.